Lil Tracy – Mackbook Flexin Lyrics

[Intro: yung bruh & Vim shadows] Graah Trappin of my fucking Mackbook goddamn, fuck What the fuck you mean? Ay shoutout yung bruh Trap, flexin, damn yee Ah Ay shoutout that nigga Kemet Dank foreverboys man… Yung bruh shoutout my nigga Vim shadows Vim shadows shawty Daaaamn Aaaaaah ah okay, okay, flexin, uuuh goddamn [Verse1: yung bruh] Trappin of my […]